PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ

RIOT Technologies Sp. z o.o. w konsorcjum przedsiębiorstw (wraz z: AMC TECH Sp. z o.o. oraz PGE GiEK S.A.) realizuje projekt „Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu „PBSE” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedsięwzięcie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, mające na celu opracowanie robota inspekcyjnego, wyposażonego w głowicę do badań nieniszczących oraz do diagnostyki i oceny stanu technicznego elementów pyłowych kotłów energetycznych.

Problem oceny stanu technicznego kluczowych elementów kotła ma ogromne znaczenie w elektrowniach. Aktualnie istnieje konieczność długiego oczekiwania aż temperatura kotła będzie wystarczająco niska, aby ludzie mogli wejść do środka w celu przeprowadzenia kontroli z rusztowania. Procedura ta jest bardzo czasochłonna i kosztowna. Testy są przeprowadzane za pomocą sondy ultradźwiękowej tylko w wybranych punktach. W konsekwencji kotły narażone są na nieplanowane wyłączenia z powodu erozji i wycieków. Z tego względu głównym celem projektu jest stworzenie robota inspekcyjnego, wyposażonego w nieniszczącą sondę badawczą do diagnozowania i oceny stanu technicznego elementów kotła. W skład systemu wchodzi, między innymi, pakiet oprogramowania z funkcją predykcji stanu technicznego kotła. Proponowany robot inspekcyjny będzie miał wiele zalet. Najważniejsze, w porównaniu z obecnym stanem techniki, to:
• znacznie krótszy czas inspekcji
• dużo niższe koszty inspekcji
• zdolność do pracy w wyższych temperaturach
• zwiększone bezpieczeństwo pracy
• zdolność do autonomicznego prowadzenia inspekcji
• automatyczne przygotowanie raportu z graficzną reprezentacją elementów kotła i algorytmem prognozowania stanu technicznego elementów kotła.

Efektem projektu będzie kompletny robot inspekcyjny, umożliwiający przeprowadzanie badań elementów kotła. W ramach projektu zostaną również dostarczone materiały związane z obsługą robota. Docelową grupą użytkowników będą właściciele dużych kotłów i firm usługowych, które świadczą usługi diagnostyki i modernizacji kotłów. Realizacja projektu zwiększy innowacyjność w wytwarzaniu energii dzięki automatyzacji inspekcji kotła. Ponadto wzrost dostępności zwiększy zdolność sektora energetycznego do wspierania rozwoju segmentu prosumentów.

Całkowita wartość projektu to 6.115.832,92 PLN, wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4.253.603,44 PLN.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.